Permaculture

Permacultuur

permaculture planting yvon 29 aprilPermacultuur is het leren van de natuur met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden. Het gaat uit van drie ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen, en deel van de overvloed.

De zorg voor een gezonde voedingsrijke bodem, door gebruik van compostering, continue bodembedekking en groenbemesting staat hierbij voorop: de natuur zorgt van daaruit voor evenwicht, niets gaat verloren. Als de bodem eenmaal goed is wordt er niet meer gespit. In de permacultuur wordt veel gebruik gemaakt van meerjarige planten, struiken en bomen. De beplanting op verschillende hoogten zorgt ervoor dat iedere plant zijn eigen “niche” vindt, zonder daarbij de andere planten te veel te hinderen. Dit garandeert ook een optimale uitwisseling van voedingsstoffen in de bodem en sommige planten behoeden elkaar zo ook tegen schadelijke insecten and plaguen.

In ons permacultuur bed staan de meerjarige planten (aardbeien en bessenstruik) in de driehoek aan de rand. We maken gebruik van een systeem, waarbij grote (1 oogst per jaar, zoals pompoenen), middelgrote (2-3 oogsten, zoals wortels) en kleinere, snelgroeiende gewassen (zoals sla en radisjes) naast elkaar gekweekt worden en zo de bodem steeds bedekt blijft om onkruid minder kans te geven. Een deel van de vroege gewassen, de spinazie en tuinbonen, laten we liggen om de bodem te voeden.

 Permaculture

IMG_2273Permaculture involves learning from nature, with the goal of providing for human needs, and at the same time improving or maintaining the health of ecosystems. It is based on three ethics: earth care, people care and fair share.

Composting, mulching (covering the soil), and green manures help build healthy, nutrient-rich soil in permaculture (“permanent agriculture”) gardens. Nature creates a balance, and nothing is wasted. The soil is disturbed as little as possible, thus no tilling is required. Permaculture makes use of perennial plants, bushes and trees. Planting on different levels ensures that every plant finds its “niche” and can coexist in balance with other plants. This also guarantees an optimal exchange of nutrients in the soil, and allows plants to protect each other against pests and diseases.

In Our Bed: Perennial plants (strawberries and currants) can be found in the triangle part of the bed. We are using a system in which large (1 harvest per year, such as pumpkins), medium-sized (such as carrots) and smaller, quick-growing crops (such as lettuce and radishes) are planted next to each other so that space is optimally used and the soil remains largely covered in order to give weeds less chance. We will leave a portion of the early crops, the spinach and broad beans, on the soil as a nutritious mulch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s