River of Herbs

River of Herbs

River of Herbs bed Lynn Shore JuneDit bed is onderdeel van de Amsterdamse Kruidenrivier: ‘River of Herbs’, een ketting van groen in de stad, ten behoeve van mens en dier, beplant met eetbare en medicinale wilde planten. In dit bed staan kruiden die, naast dat ze eetbaar zijn of medicinale werking hebben, gebruikt worden voor het bedekken en beschermen van de bodem, “mulching”. Ook kunnen ze worden gebruikt als vloeibare meststof, bladspray en/of compost.

 • Absintalsum – kan gebruikt worden tegen bladluizen en slakken.
 • Smeerwortel – zit vol met vitaminen en mineralen die van grote diepte worden aangetrokken en opgeslagen in de bladeren. Behulpzaam bij verplanten. Heilzame insectenlokker.
 • Brandnetel – rijk aan koper, ijzer en calcium. Goede plant voor combinatieteelt. Helpt nabije planten om zich beter te kunnen weren tegen ziektes.
 • Kliswortel – zit vol met vitaminen, nutriënten, essentiële sporenelementen en antioxidanten die planten versterken.
 • Paardebloem – rijk aan ijzer en bevat ook koper, kalium, zwavel en mangaan. Heilzame insectenlokker.
 • Vlier – kan gebruikt worden tegen meeldauw bij jonge kiemplanten. Plant hem vlakbij de composthoop zodat de wortels kunnen helpen extra vruchtbare compost te produceren.
 • Duizendblad – brengt de composthoop op gang, is een goede combinatieteelt plant, trekt insecten aan, en helpt nabije planten om zich beter te kunnen weren tegen ziektes.
 • Krulzuring – heeft diepe wortels die nutriënten omhoog brengen. Geschikt om vruchtbaarheid van de bodem te herstellen. De bladeren zorgen voor uitstekende compost. Belangrijke voedingsplant voor de rupsen van veel vlindersoorten.
 • Valeriaan – heeft nutriëntrijke bladeren en trekt regenwormen aan. Brengt de composthoop op gang.
 • Komkommerkruid – heilzame insectenlokker. Verbetert de groei en smaak van tomaten en stoot tomatenwormen af.
 • Rooms Kamille – wordt de ‘dokter onder de planten’ genoemd, want hij houdt nabije planten gezond.
 • Boerenwormkruid – beschermt planten tegen aanvallen van parasieten en ongewenste insecten, terwijl hij nuttige insecten zoals bijen aantrekt. Kan als vloeibare meststof worden gebruikt. Zorgt voor extra kalium in de bodem en daarom nuttig om naast composthopen te planten.

Ontwerp: Lynn Shore, http://www.urbanherbology.nlwww.riverofherbs.org

River of Herbs

Yvon wild herb walk

Going on an herb walk to learn to identify wild herbs in the city – for cooking, medicine or other garden functions.

This bed is part of Amsterdam’s “River of Herbs“, a series of green spots in the city planted with edible and medicinal wild plants to benefit people and pollinators. In this bed we grow herbs that, in addition to being edible or having medicinal properties, can help maintain soil fertility through mulching (covering and protecting soil), composting or to make liquid fertilizer and foliar spray.

Some of the plants we are growing in and near this bed:

 • Wormwood – can be used against aphids and and snails.
 • Comfrey – full of vitamins and minerals which it brings from the soil depths and holds in its leaves. Helpful during transplanting. Great beneficial insect attractor.
 • Nettles – rich in iron, copper and calcium. Great companion, helps neighboring plants to resist disease.
 • Burdock – full of vitamins, nutrients, essential elements and antioxidants to fortify plants.
 • Dandelion – rich in iron and also contains copper, potassium, sulphur and manganese. Great beneficial insect attractor.
 • Elder – can be used against blight for young seedlings. Plant near compost heap so roots can help to produce especially rich compost.
 • Yarrow – great compost activator, companion plant, insect attractor, and helps neighboring plants to grow strong and resist disease.
 • Curled dock – has deep roots that bring up nutrients and is a good plant for re-establishing soil fertility. Leaves also make excellent compost. Important food plant for the caterpillars of many species of butterfly.
 • Valerian – has nutrient-rich leaves and attracts earthworms. Compost activator.
 • Borage – beneficial insect attractor. Said to improve growth and flavor of tomatoes and deter tomato worms.
 • English Chamomile – considered the ‘plant physician’, keeping neighboring plants healthy and disease-free.
 • Tansy: Protects plants from attacks of parasites and undesirable insects while it attracts beneficial insects, such as bees. Can be used as liquid fertilizer spray. Useful next to composting piles as it helps to concentrate potassium in the soil.

Bed design: Lynn Shore, http://www.urbanherbology.nl & http://www.riverofherbs.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s